เริ่มกิจกรรม ณ เวลานี้

จุดจอดรถสำหรับนักวิ่ง VIP จุดที่ 1 (สามารถรองรับได้ไม่เกิน 30 คัน)

ลานจอดรถบริเวณหน้าอาคาร 100 ปี สามารถรองรับรถยนต์ได้ไม่เกิน 30 คัน

อยู่ห่างจากลานจัดกิจกรรม (ลานศรียานนท์) ประมาณ 50 เมตร

ให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนวิ่งประเภท VIP เท่านั้น

ป้ายจอดรถ VIP ตามภาพด้านล่าง

จุดจอดรถสำหรับนักวิ่ง VIP จุดที่ 2(สามารถรองรับได้ไม่เกิน 60 คัน)

ลานจอดรถบริเวณหน้าอาคาร 100 ปี สามารถรองรับรถยนต์ได้ไม่เกิน 60 คัน

อยู่ห่างจากลานจัดกิจกรรม (ลานศรียานนท์) ประมาณ 150 เมตร

ให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนวิ่งประเภท VIP เท่านั้น

ป้ายจอดรถ VIP ตามภาพด้านล่าง