เริ่มกิจกรรม ณ เวลานี้

จุดจอดรถเทศบาลเมืองสามพราน สำหรับนักวิ่งระยะทางวิ่ง 5 , 10, 16 กม. (สามารถรองรับได้ไม่เกิน 300 คัน)

ลานจอดรถเทศบาลเมืองสามพราน สามารถรองรับรถยนต์ได้ไม่เกิน 300 คัน

มีบริการรถรับส่ง ณ ลานจอดรถ ไปบริเวณลานจัดกิจกรรม (ลานศรียานนท์) ตั้งแต่เวลา 02.30 น.-06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562

บริเวณด้านข้าง บช.รร.นรต. (รองรับรถยนต์ได้ 50 คัน)

 

บริเวณด้านข้าง บช.รร.นรต. (รองรับรถยนต์ได้ 50 คัน)